Czym jest wartościowanie stanowisk pracy i jak się to robi?

Wartościowanie jest ustalaniem rzeczywistej wartości pracy na stanowisku w danym przedsiębiorstwie. Najważniejszym powodem jest potrzeba oszacowania realnego wkładu danego pracownika w przedsięwzięcie. Dzięki temu pracodawca ma dane, które pomogą mu podnosić motywację zespołu. Można powiedzieć, że wartościowanie stanowisk pracy jest sprawdzeniem, jak ważna jest ona dla całej firmy. Zobacz, jak to zrobić!

Co to jest wartościowanie stanowisk pracy?

Wartościowanie stanowisk pracy polega na wycenie metodą analityczno-punktową wartości pracy na wszystkich stanowiskach w firmie. Pomaga to zauważyć zależności, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, a w szczególności weryfikację jak nakładają się zakresy obowiązków i czy dane stanowiska nie są przepłacane rynkowo. Wartościowanie pomaga w bieżącym zarządzaniu organizacją, jak również w planowaniu zmian strategicznych. Uzyskane dane w formie raportu mogą służyć do dalszych analiz. Na ich podstawie wprowadza się zmiany niezbędne do tego, by poprawić działalność firmy. Dzięki temu możliwe jest takie zaplanowanie systemu wynagradzania, który w sposób istotny przyczyni się do utrzymania wykonywanych przez pracowników zadań na wysokim poziomie. Proces składa się z analizy struktury stanowisk oraz ustalenia kryteriów ich wartościowania. Powinny one uwzględniać specyfikę branży, firmy i danej posady. Wyniki w formie raportu są omawiane ze zlecającym.

Po co wartościować stanowiska pracy?

Aby rzetelnie i obiektywnie ustalać wartość pracy, potrzebne jest ustalenie i przyjęcie kryteriów, według których dokonywana jest ta ocena. Podczas wartościowania stosowana jest metoda punktowo-analityczna polegająca na identyfikacji kryteriów oceny oraz ocenie każdego zidentyfikowanego stanowiska ze zdefiniowanymi kryteriami.  Każde z kryteriów ma swoje poziomy punktowe, które pozwalają ocenić każde stanowisko w organizacji. Zadanie to najlepiej jest zlecić profesjonalistom, którzy do wartościowania wykorzystają swoją wiedzę i doświadczenie i profesjonalne narzędzia. Przykładowo, firma NovaPraxis stosuje autorskie rozwiązanie NPX Job Valuation, które umożliwia opracowanie  całego modelu struktury organizacyjnej i przeprowadzenie wartościowania stanowisk w całej organizacji. Opracowany model struktury organizacyjnej może się okazać potrzebny do opracowania dalszej strategii działalności firmy. Często pomaga zmienić nieco system motywacyjny poprzez rozbudowanie to. Zwykle skutkuje to podniesieniem jakości pracy wykonywanej przez pracowników na poszczególnych stanowiskach. Przeciwdziałaj spadkowi motywacji wśród pracowników. W tym celu możesz nawiązać współpracę z fachowcami. Przeprowadzą oni profesjonalne wartościowanie stanowisk i podpowiedzą Ci, jakie zmiany w strategii wobec kadry warto wdrożyć, by podnieść jakość pracy i zadowolenie.

Author: netcorp.com.pl