Jakie są obowiązki przy prywatnym monitoringu?

W świetle wprowadzonego w życie jakiś czas temu RODO wiele osób zastanawia się, jaki wpływ nowe zasady wywierają na prywatny monitoring. W teorii monitorowanie osobistej przestrzeni powinno być kwestią bardzo indywidualną. W większości przypadków jest to prawda, jednak i od tej zasady są pewne wyjątkowe sytuacje, których zaistnienie wymaga sięgnięcia po przepisy o ochronie danych osobowych.

Prywatny monitoring wizyjny a RODO

Obowiązujące obecnie przepisy RODO nie mogą wpływać na monitoring prywatny pod warunkiem jednak, że monitoring wizyjny wykorzystywany jest wyłącznie do celów osobistych mieszkańców posesji. W takim przypadku właściciel nie jest zobowiązany do zachowania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli monitoring swoim zasięgiem obejmuje choćby niewielki teren znajdujący się poza obrębem posesji, obejmując przestrzeń publiczną, wówczas nie pozostaje nic innego jak zastosować się do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
Niekiedy zdarza się, że obraz z kamer nie jest utrwalany i gromadzony na nośnikach danych, a kamery przekazują jedynie bieżący podgląd. W takim przypadku nie jest utrwalały wizerunek poszczególnych osób (a tym samym ich dane osobowe), a co za tym idzie właściciel stosujący monitoring nie jest zobowiązany do zachowania zasad związanych z RODO.

Prywatność na posesji – co wolno a czego nie wolno monitorować?

Wbrew pozorom bardzo istotny jest powód, dla którego posesja zostanie objęta prywatnym monitoringiem. W zdecydowanej większości przypadków system wizyjny jest stosowany w celu ochrony zarówno mieszkańców, jak i znajdującego się na terenie posesji mienia. Zgodnie z prawem dopuszczalne jest także monitorowanie osób pracujących na posesji (robotników budowlanych, ogrodników, opiekunek itp) pod warunkiem jednak, że nagrania nie będą udostępniane osobom postronnym czy w sieci.
Warto przy tym wspomnieć o tym, że dopuszczalne jest jedynie nagrywanie obrazu, mające na cele ochronę osób i mienia, a nagrywanie dźwięki traktowane jest jako poważne naruszenie prywatności.
Każdy ma prawo do monitorowania własnej posesji, w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa i posiadanego majątku. Systemy monitorujące powinny jednak być tak ustawione, by nie rejestrowały obrazów pochodzących z sąsiedniej posesji czy przestrzeni publicznej, co nie jest przekroczeniem przepisów jednak wymaga zastosowania się do obowiązujących zasad RODO.

Jakie są obowiązki przy stosowaniu prywatnego monitoringu?

W przypadku, gdy monitoring swoim zasięgiem obejmuje teren przestrzeni publicznej, wówczas jego właściciel automatycznie staje się administratorem danych osobowych, w związku z czym musi przestrzegać przepisów RODO. Z zarządzania danymi osobowymi wynikają przede wszystkim obowiązki takie jak:
– konieczność informowania o obecności kamer – jest na to kilka sposobów, najważniejsze jednak żeby oznaczanie informujące o monitorowaniu posesji było umieszczone w widocznym dla wszystkich miejscu;
– zastosowanie środków mających na celu ochronę zarówno sprzętu jak i powstałych nagrań przed kradzieżą, aby nie dostały się w ręce osób do tego nieupoważnionych. Rejestrując obraz znajdujący się poza własną posesją jej właściciel musi zadbać o ochronę danych osobowych osób znajdujących się na nagraniach;
– właściciel prywatnego monitoringu zgodnie z przepisami musi określi czas przechowywania nagrań. Im czas ten jest krótszy, tym mniej danych osobowych należy przechowywać, co dla administratora jest zadaniem nieco łatwiejszym.

Author: netcorp.com.pl