Kto musi składać roczne zeznanie PIT?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa zarówno o przychodach opodatkowanych, a także wymienia się te, które są z tego podatku zwolnione. Kto musi zatem składać zeznanie roczne?

Zgodnie z obecnym stanem prawnym podatnicy uzyskujący przychody, które są ustawowo objęte opodatkowaniem zobowiązani są do złożenia rocznego zeznania na odpowiednim formularzu PIT. W przepisach pojawiają się jednak pewne wyjątki. Obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego nie ciąży na podatnikach, których dochody w ciągu roku podatkowego zostały opodatkowane w formie ryczałtu. Przychody zwolnione z opodatkowania wymienione są w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym miejscu warto wspomnieć, iż nie występuje konieczność wykazywania ich w rocznym zeznaniu PIT. Ponadto formą opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności, która nie wymaga składania PIT 37 jest karta podatkowa. Ustawodawstwo podatkowe stanowi, że grupę podatników takich jak emeryci czy renciści, rozlicza organ rentowy. W związku z tym, gotowy PIT-40A/11A wysyłany jest przez ZUS lub KRUS do urzędu skarbowego oraz do świadczeniobiorcy. A oto odpowiedź na zagadnienie: bezrobotny bez zasiłku a pit. Zatem osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy a w poprzednim roku uzyskała dochody zobowiązana jest do złożenia odpowiedniej deklaracji rocznej. Bywa tak, że bieżącym roku podatkowym bezrobotny nie otrzymuje zasiłku a musi dokonać rocznego rozliczenia za ubiegły rok podatkowy.

 

Author: netcorp.com.pl