Zarządzanie infrastrukturą IT

Zastanawiasz się nad tym, aby zlecić zewnętrznemu wykonawcy zarządzanie infrastrukturą IT? W takim razie dobrze trafiłeś. Przygotowaliśmy dla Ciebie tekst, który pomoże Ci zdecydować czy naprawdę potrzebujesz specjalistów z tej branży. Wbrew powszechnej opinii nie wszystkie największe marki decydują się na to, aby tę część swoich obowiązków oddać pod obsługę zewnętrznej firmie.

Czy powinieneś szukać zewnętrznego kierownictwa infrastrukturą IT?

Ocena, czy zlecić outsourcing w gałęzi zarządzania wszelkimi zasobami IT w firmie, może być trudna. Zanim dokonasz tego potencjalnie ryzykownego kroku, musisz ocenić, czy jest to dobry ruch dla Twojej firmy. Pamiętaj, że to, co dzisiaj działa dla Twojej firmy, może już nie być w stanie działać w przyszłości.

Outsourcing funkcji zarządzania infrastrukturą IT w firmie może przynieść wiele korzyści. Chociaż nigdy nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Wszystko zależy od branży, rodzaju czy chociażby wielkości biznesu. Podobnie jak w przypadku zarządzania różnymi innymi projektami, rozważ dokładnie ryzyko i korzyści. Poświęć czas na dokładną ocenę, kiedy outsourcing kierowania infrastrukturą IT może być dobrym posunięciem dla Twojej organizacji, a kiedy nie.

Kiedy myśleć o outsourcingu zarządzania zapleczem IT?

Niski poziom zatrudnienia

W zależności od wielkości firmy możesz nie mieć wystarczającej liczby pracowników, aby założyć oraz wspierać odpowiednio biuro zarządzania zasobami i procesami IT. Wiele firm po prostu nie mając odpowiednio dużego zasobu personelu, nie może przeznaczyć ani jednego pracownika wyłącznie do zajmowania się działką IT. Często jest również tak, że aktualnie istniejące zasoby pracowników są już nadmiernie rozbudowane – i to tylko po to by móc skupić wysiłki na podstawowych obowiązkach w pozostałych działach Twojego biznesu.

Brak wysoce doświadczonej kadry

Niezależnie od tego, czy masz małą, średnią czy dużą firmę, Twój wewnętrzny personel może nie mieć wystarczającego doświadczenia w centralnym zarządzaniu infrastrukturą informatyczną. Niekiedy czas na przeszkolenie pracownika w czynnościach, do których go potrzebujesz, może być zbyt kosztowny lub bardzo długotrwały. Jest tak dlatego, że w rzeczywistości charakter zarządzania działem, o którym mowa wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy. W takim przypadku bardzo sensowne wydaje się poszukiwanie zewnętrznych dostawców tych usług, posiadających odpowiednią wiedzę techniczną w zakresie inwentaryzacji zasobów IT, którzy pomogą w realizacji Twoich planów biznesowych.

Ograniczenia przepływu środków pieniężnych

Może to stanowić problem dla różnych firm niezależnie od ich rodzaju lub wielkości. W miarę kurczenia się budżetów i wzrostu konkurencji firmy często mają trudności ze znalezieniem kapitału, którego wymaga inwentaryzacja zasobów IT. Znalezienie dodatkowych środków finansowych na zatrudnienie w firmie wyspecjalizowanego personelu może być trudne, zwłaszcza, gdy zasoby te są już przeznaczone na inne cele. W takim przypadku sensowne może być znalezienie zewnętrznych wykonawców, którzy oferują usługi zarządzania bazą IT.

Decyzje dotyczące modelu biznesowego

Możesz zdecydować się na outsourcing funkcji zarządzania informatycznego np. tylko tymczasowo w ramach realizacji swojego modelu biznesowego. Jeśli Twoje działania są jednorazowe lub doraźne, zatrudnianie nowego personelu i utrzymywanie go na pełnym etacie lub szkolenie obecnych pracowników może nie mieć sensu. Zatrudnianie zewnętrznego dostawcy usług IT może być wtedy jedynym opłacalnym rozwiązaniem oraz stanowić mniejsze obciążenie administracyjne.

Jakie są korzyści z outsourcingu zarządzania infrastrukturą informatyczną?

Koszty dla firmy mogą być znacznie niższe

Każdy z wykonawców, dla których głównym zadaniem jest między innymi inwentaryzacja komputerów i identyfikacja sprzętu w komputerze działa inaczej. Przez to oferuje różne przedziały cenowe w zależności od poziomu usług, doświadczenia, modelu biznesowego i kosztów ogólnych. Ustalenie szczegółów i uzyskanie wycen od tych firm będzie wymagać nieco wysiłku, zanim ostatecznie określisz, czy dany dostawca jest opłacalną opcją dla Twojego biznesu.

Wyższy poziom doświadczenia i kompetencji.

Zarządzanie zapleczem IT to wysoce wyspecjalizowana dziedzina wiedzy i umiejętności, która wymaga dużej dbałości o szczegóły, a także umiejętności dalekosiężnego patrzenia w celu zapewnienia strategicznego dopasowania biznesowego. Ponadto istnieje duże zapotrzebowanie na ludzi, którzy potrafią efektywnie zarządzać tymi zasobami, więc znalezienie ich nie jest takie łatwe. Zaletą możliwości zatrudnienia osób z tymi umiejętnościami jest ich zdolność do zapewniania wysokiej jakości zarządzania, co umożliwiając firmom pomyślną realizację wszelkich projektów, a jednocześnie pozwala wewnętrznym pracownikom i kierownictwu skupić się na tym, co robią najlepiej.

Obiektywizm

Zewnętrzni dostawcy usług często podnoszą poziom obiektywizmu, który z różnych powodów nie zawsze jest obecny w przypadku pracowników wewnętrznych. Obiektywizm może mieć wielką wartość, jeśli chodzi o rzeczywiste wyniki i produkty firmy oraz zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań biznesowych.

Skupienie na osiąganiu celów

Prawidłowo realizowane i zarządzane działania IT dają firmom możliwość osiągnięcia jasno określonych celów przy skupieniu całych wysiłków właśnie na nich.

My najbardziej pozytywnie oceniamy współpracę w zakresie świadczenia usług wsparcia technicznego i pomocy dla administratorów ze stroną it-man.pl. Tworzona jest przez zespół fantastycznych ludzi znających się na swojej pracy i z entuzjazmem podchodzących do nowych wyzwań.
Ty również przemyśl czy, aby outsourcing zarządzania infrastrukturą IT nie będzie również dla Twojej firmy dużym krokiem w przód, który pomoże Ci wyprzedzić konkurencję.

Author: netcorp.com.pl